Mark


B40

* Projecte desenvolupat amb Clara Romaní en el transcurs d'un workshop a Entresuelo 1a