MEEM

MEEM és un projecte que es basa en l'interacció de les persones amb els seus records.Mitjançant dos objectes, amb un objectiu comú, es planetja una manera de fer diferent a la que estem acostumats en utilitzar els elements que ens envolten.

Formalment amb trets identficatius pròpis com la combinació de materials i colors, es carecterítzen per intentar ésser elements formalment el més neutres possibles per tal de centrar l’atenció dels usuaris en l’acció i el resultat.

Existeix doncs, una voluntat de crear un objecte diferent en quan a interacció, dels que estem acostumats, per tal de donar la importància que es mereix la mateixa. Així com també una intencionalitat en cambiar la direcció actual de les mirades i les oides de la gent.


[o] (oida) i [v] (vista) estan pensats per crear uns moments d’introespecció on la persona a la vegada que estigui rememorant moments reals o fictícis interactui amb un element que li dona una resposta clara i simple.
[v] és un objecte portable on l’usuari reprodueix un seguit de imatges amb més o menys continuitat depenent de la interacció que es faci mitjançant la manivela, el mecanisme accionador de l’aparell.

Representar fragmentariament la informació viscuda amb imatges sense so permet al nostre cervell fer una tasca de reintegració d’aquestes segons el que ell té archivat, això permet un exercici memorístic que afavoreix al procés que duen a terme els mecanismes d’interacció en el cervell.
[o] és d’un element de sobretaula que mitjançant l’interacció l’usuari reprodueix la informació enmmagatzemada analogicament en un disc de vinil.

La imformació auditiva esdevé un desencandenant molt efectiu pels mecanismes d’interpretació del nostre cervell, que donen sentit als sons específics, utilitzant aquests mecanismes conseguim reintegrar els sons externs en records propis, aquest exercici només es pot produir si la informació es desfragmenta.